زن لخت در خیابان شعار مرگ بر جمهوری اسلامی می دهد

در ویدئوی زیر زن لخت چاقی را می بینید که در خیابان شعار مرگ برجمهوری اسلامی می دهد.

1                           2

برای دانلود این ویدئو اینجا را کلیک کنید.