کتک زدن ترانسشکوال زنانه پوش توسط نیروی انتظامی

در کلیپ زیر ترانسشکوال زنانه پوشی را مشاهده می کنید که لباس زنانه پوشیده است و سپس توسط نیروی انتظامی دستگیر می شود و وحشیانه مورد اذیت و ازار قرار می گیرد.

1 3  2

برای دانلود این کلپ اینجا را کلیک کنید.