معشوقه خامنه ای در نمایشگاه کتاب تهران

در ویدئوی زیر کلیپ طنز معشوقه ی خامنه ای را در نمایشگاه مشاهده می کنید.

1           2

برای دانلود این کلیپ اینجا را کلیک کنید.